maanantai 15. helmikuuta 2010

YLE: Aula: Turvapaikkaa hakevat lapset haastatteluun

YLE Keski-Suomi: Aula: Turvapaikkaa hakevat lapset haastatteluun 15.2.2010

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula haluaa, että turvapaikkaa hakevien lasten ikä arvioitaisiin nykyistä monipuolisemmin. Iän arviointiin tarvitaan Aulan mukaan muutakin kuin lääketieteellisiä luustotutkimuksia.

Viime vuonna Suomessa arvioitiin vajaan sadan yksin maahan tulleen turvapaikanhakijan ikä, jotta saataisiin selville, ovatko he alaikäisiä vai eivät. Arvioita tehdään, jos lapsen ilmoittamaa ikää on aihetta epäillä, sillä lapsilla on turvapaikanhakijoina enemmän oikeuksia kuin aikuisilla.

Lasten iän arviointi epäselvissä tilanteissa on perustunut pääasiallisesti hampaista tai ranteista otettuihin röntgenkuviin. Aulan mielestä lasten ikää pitäisi kuitenkin selvittää myös psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta haastattelemalla lapsia.

- Monipuolisuus iän arvioinnissa on tärkeää, sillä mikään yksittäinen menetelmä ei ole täysin luotettava. Lapsen oikeuksia loukataan helposti, jos mennään liian yksipuolisesti lääketieteellisin mentelmin, Aula totetaa.

Iän määritys lakiin

Lapsen iän monipuolista selvittelyä on suositellut myös Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC sekä YK:n lapsen oikeuksien komitea. Suomessa eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys maahanmuuttajalasten iän määrittelystä. Lakiesityksessä puhutaan kuitenkin vain lääketieteellisistä selvityksistä.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää myönteisenä, että maahanmuuttajalasten iän määrityksestä säädetään lain tasolla. Lakiehdotusta on kuitenkin tarpeen korjata niin, että iän arvioinnissa käytetään lääketieteellisen arvioinnin lisäksi haastatteluja, lapsen omaa kertomusta sekä murrosiän, kasvun ja käyttäytymisen arviointia.

- Mikään yksittäinen menetelmä ei ole täysin luotettava. Jos tukeudutaan pelkkään oikeuslääketieteelliseen selvitykseen, saatetaan vakavasti loukata alaikäisen turvapaikanhakijan oikeuksia määrittämällä hänet virheellisesti täysi-ikäiseksi. Lapsen edun tulee tässäkin olla määräävänä tekijänä, Aula korostaa.