keskiviikko 24. helmikuuta 2010

Verkkouutiset: Kokoomuspomot: Maahanmuuttajien slummiutumiskehitys poikki

Verkkouutiset: Kokoomuspomot: Maahanmuuttajien slummiutumiskehitys poikki 24.2.2010

Ruotsissa ja Ranskassa maahanmuuttajat ovat keskittyneet asumaan tietyille asuinalueille ja siitä on syntynyt yhteiskuntarauhaa uhkaava ongelma. Samanlainen kehitys uhkaa myös Suomea, mutta se voidaan torjua määrätietoisin toimenpitein, uskovat Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kokoomusryhmien puheenjohtajat.

Helsingin Laura Rädyn, Espoon Tommi Laakson, Vantaa Juha Häkkisen ja Kauniaisten Martti Syväniemen mielestä suuria homogeenisia asuinympäristöjä täytyy välttää.

- Sosiaalinen asuminen, mukaan lukien erityisryhmät, pitää keskittämisen sijaan hajauttaa tasaisesti eri asuinalueille mahdollisimman pieniin yksiköihin. Sama koskee vuokra-asumista.

Tavoitteena pitäisi kokoomusryhmien puheenjohtajien mielestä olla, että kaikki taajamat koostuvat tavallisista ihmisistä, ei erityisryhmistä.

He toteavat, että asuinpaikan vapaa valinta on perusoikeus.
- Tämän vuoksi väestörakenteen yksipuolistumisen torjunnassa keskeisiä ohjauskeinoja ovat porkkana ja keppi. Kaavoituksen keinoin pystytään vaikuttamaan kasvavien asuinalueiden oloihin. Nykyisten lähiöiden kehityssuunta voidaan kääntää yhteiskunnan ohjaus- ja tukitoimin.

Kokoomuspomojen mielestä lähiöiden viihtyisyyttä ja nimenomaan vetovoimaisuutta pitää lisätä.

- Tämän voisi saada aikaan vaikkapa rakentamalla tasakattoisten kerrostalojen katolle ylellisiä, pieniä ja isoja, lasiateljee-asuntoja tai nykyisten katujen varsille ja kerrostalojen lomaan kaupunkirivi-, pari- ja omakotitaloja, tai muilla ennakkoluulottomilla ratkaisuilla.

- Lisäksi pitää tutkia mahdollisuudet kunnallisen vuokra-asunnon lunastamiseksi asukkaan omistusasunnoksi, mikä sekin monipuolistaa asukaskantaa, Räty, Laakso, Häkkinen ja Syväniemi sanovat.