maanantai 15. helmikuuta 2010

YLE: Ikääntyvien maahanmuuttajien vanhustenhuoltoa suunnitellaan

YLE Etelä-Savo: Ikääntyvien maahanmuuttajien vanhustenhuoltoa suunnitellaan 15.2.2010

Mikkelissä etsitään keinoja suomalaisten ja maahanmuuttajien rinnakkaiselon helpottamiseksi. Kynnys suomalaisiin tutustumiseen on korkea.

Mikkelissä on käynnistymässä ikääntyvän maahanmuuttajaväestön vanhustenhuollon suunnittelu. Sisäministeriön kustantamalla hankkeella pyritään muun muassa löytämään keinoja ikääntyvien suomalaisten ja maahanmuuttajien rinnakkaiselon helpottamiseksi.

- Suunnitelmien tekemisessä ollaan ajoissa, koska ikääntyviä on maahanmuuttajaväestössä vielä vähän, sanoo Mikkelin maahanmuuttajakoordinaattori Mirja Myllykangas.

Tärkeintä kielen opetus ja kulttuuri

- Suomessahan on nyt suhteellisen pieni määrä ikääntyviä maahanmuuttajia, mutta tulevaisuudessa määrä muuttuu. Tässä hankkeessa on tarkoitus mallintaa pitkällä tähtäimellä monikulttuurisen vanhustyön käytäntöjä, Myllykangas kertoo.

Mikkelin mallissa viranomaisten ja kunnallisten toimijoiden rinnalle on nousemassa vahvasti vapaaehtoisjärjestöjen ja kolmannen sektorin osuus. Tärkeimmällä sijalla ovat kielen opetus ja kulttuurin tuntemus. Moni maahanmuuttaja tutustuisi mielellään suomalaisiin, mutta kynnys on korkea.

Suomalaisiin vaikea tutustua

- Kyllä he haluaisivat tutustua suomalaisiin ja siihen naapuriinkin, mutta he kokevat sen aika vaikeaksi. Heillä on sellainen tuntemus, että suomalaisia kanssaihmisiä on vaikea lähestyä, maahanmuuttajakoordinaattori Mirja Myllykangas sanoo. Hän uskoo, että muutamakin ystävä olisi kotouttamisen kannalta erittäin tärkeää.

Mikkelissä ikääntyvien suomalaisten ja maahanmuuttajien lähentämisessä ollaan jo kentällä. Kaupungin päiväkeskuksessa on esitelty Irakin historiaa ja kulttuuria videoesityksellä. Kohderyhmän mielestä juuri tällaiset tilaisuudet auttavat ymmärtämään vieraasta ympäristöstä tulevaa.

- Ehdottomasti auttaa hyvin. Niitä pitäisi olla aivan ahkeraan, ihan vaikka kerran kuukaudessa pitkin aikaa. Ja kirjallisuutta suomenkielellä. Tunteita ja humanistista elämää, sanoo eläkeläinen Teuvo Putkonen.