lauantai 27. helmikuuta 2010

HS: Maahanmuuttajien kielitaitojen parantamiseen miljoonia

Helsingin Sanomat: Maahanmuuttajien kielitaitojen parantamiseen miljoonia 27.2.2010
Sisäministeriön tiedote: Kulttuurirahasto ja Kulturfonden valtion kanssa uudistamaan maahanmuuttajien kielenopetusta
YLE Uutiset: Maahanmuuttajien kielikoulutukseen jättihanke kulttuurivaroin

Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin taitoja pyritään parantamaan Suomen Kulttuurirahaston miljoonahankkeen avulla.

Vielä nyt kielikoulutus kytkeytyy pääasiassa työnhakuun, ja esimerkiksi kotiäidit jäävät sen ulkopuolelle. Myöskään koulutettavien lähtötasoja ei nykyisessä kielikoulutuksessa ole pystytty ottamaan huomioon, vaan samalla kurssilla on saattanut istua tohtorismies ja lukutaidoton.

Kymmenenkin vuotta Suomessa asunut voi vielä olla kielitaidoton. Usein kielitaidottomuuteen liittyy myös huono yhteiskunnan tuntemus.

Suomen Kulttuurirahasto panee maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämiseen pari miljoonaa euroa. Valtion rahaa on tulossa kolmivuotiseen hankkeeseen, jossa kokeillaan uudenlaisia kielikoulutusmalleja. Koossa on nyt kymmenen miljoonaa euroa.

Hanke käynnistyy kehityssuunnitelmalla, jonka laatii Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Kun uusia malleja on löydetty, niitä kokeillaan 10–15 kunnassa, joista osa on ruotsin- tai kaksikielisiä. Kunnille ei aiheudu siitä lisäkustannuksia.

Jos menetelmät päätetään vakiinnuttaa, rahoitusvastuu siirtyy ainakin näillä näkymin valtiolle.

_________________________________________________

Sisäministeriön tiedote: Kulttuurirahasto ja Kulturfonden valtion kanssa uudistamaan maahanmuuttajien kielenopetusta

Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ovat yhteistyössä valtion kanssa käynnistämässä kokeilua, jonka tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien suomen tai ruotsin kielen opetusta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt sisäasiainministeriön esityksen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kokeilusta ja sen rahoituksesta. Kokeiluhanke kestää kolme vuotta. Kokonaiskustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Säätiöiden taloudellinen panos sai myös valtion sijoittamaan kokeiluun enemmän varoja. Näin kokeiluaika piteni ja uudistuksia voidaan kehittää perusteellisemmin. Sisäasiainministeriö, opetusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö rahoittavat kokeilusta noin puolet sekä Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden yhdessä noin puolet.

Suomen Kulttuurirahasto tilasi viime keväänä selvityksen maahanmuuttajien kielikoulutuksen toteutumisesta ja sen ongelmista. Sen perusteella Kulttuurirahasto tarjosi sisäasiainministeriölle yhteistyötä koulutuksen kehittämisessä. Ministeriö oli samaan aikaan käynnistänyt hankkeen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen uudistamiseksi.

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors kiittää rahastoja ennakkoluulottomasta mukaan tulosta rahoittajiksi. - Tavoitteena on yhdessä parantaa kotoutumiskoulutuksen laatua ja suunnitelmallisesti kehittää koulutusta yhä paremmaksi.

- Maahanmuuttajien paremman kotoutumisen kannalta on tärkeää, että pääsemme mahdollisimman pian kokeilemaan uusia, tehokkaita kotouttamisen tapoja. Nopea ja hyvä kotoutuminen on kaikkien etu.Pidän kokeilua erittäin tärkeänä, ministeri korostaa.

Hankkeen aluksi Kulttuurirahasto on tilannut Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskukselta kehittämissuunnitelman, jossa etsitään uusia tapoja toteuttaa kotoutumiskoulutusta. Suunnitelman laadintaa ohjaa monialainen työryhmä, jonka puheenjohtaja on professori Riitta Pyykkö Kulttuurirahastosta. Mallia ryhdytään kokeilemaan 10-15 kunnassa. Osallistuvat kunnat valitaan ensi syksynä. Varsinainen koulutus alkaa 2011. Valtion ja säätiöiden rahoituksen ansiosta kokeilu ei aiheuta kunnissa lisäkustannuksia.

Tehostettua kieliopetusta kaikille maahanmuuttajille

Työ- ja elinkeinoministeriö on käyttänyt vuonna 2009 noin 30 miljoonaa euroa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Sen ulkopuolelle jää kuitenkin osa maahanmuuttajista, kuten kotiäidit. Koulutuksen sisällössä ja järjestämisessä ei pystytä ottamaan riittävästi huomioon opiskelijoiden erilaista lähtötasoa. Myös koulutuksen tulosten arviointi on puutteellista. Kielikoulutuksen järjestämistavat eivät tällä hetkellä kannusta pitkäjänteiseen kehittämiseen ja parhaiden opettajien rekrytointiin.

- Tällä hetkellä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa on parasta sen työelämälähtöisyys. Koulutuksen sisällössä ja järjestämisessä, samoin kuin koulutuksen vaikuttavuudessa on parannettavaa. Siksi olen iloinen tästä hankkeesta, jonka ansiosta kotoutumiskoulutuksen laatua voidaan nostaa, korostaa työministeri Anni Sinnemäki.

- Säätiöt eivät ole lähteneet mukaan vain paikatakseen laastarilla järjestelmän aukkoja, sanoo Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava. - Nykyinen kotoutumiskoulutus on kehittynyt aikana, jolloin maahanmuutto oli paljon vähäisempää. Haluamme auttaa ministeriöitä uudistamaan koulutusta siten, että se on tehokkaampaa sekä valtion, kuntien että maahanmuuttajien itsensä kannalta. Siihen on hyvät mahdollisuudet, koska meillä on ollut yhteinen näkemys siitä, missä ongelmat ovat. Odotamme hienoa yhteistyötä niin sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön kuin opetusministeriön ja opetushallituksen sekä kuntien kanssa.

- Olemme erityisen iloisia, että kotoutumiskoulutuksessa etsitään kokonaisvaltaisempaa toteutusta, otetaan huomiooon sekä suomen että ruotsin kieli ja ymmärretään paremmin mm. perheen rooli, toteaa Svenska kulturfondenin johtaja Krister Ståhlberg.

Kuntaliitolla on tärkeä osuus kokeilussa. Se on aktiivisesti suunnittelemassa kokeilua ja tukemassa kuntia siihen osallistumisessa.

Kokeilu perustuu syksyllä esityksensä jättäneen kokeilulakityöryhmän esitykseen. Sen mukaan koulutus suunnitellaan kolmeksi eri poluksi: nopeasti työllistyvien polku, erityistukea vaativien polku sekä lasten ja nuorten polku. Kokeilun jälkeen päätetään kotoutumiskoulutuksen pysyvästä mallista, josta säädetään kotouttamislaissa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, p.071 878 8636, sisäasiainministeriö, yliasiamies Antti Arjava, p.050 385 7600, Suomen Kulttuurirahasto, johtaja Krister Ståhlberg, Svenska kulturfonden p.040 555 9087.