torstai 11. helmikuuta 2010

YLE: Laittomat maahantulot nelinkertaistuneet kahdessa vuodessa

YLE Uutiset: Laittomat maahantulot nelinkertaistuneet kahdessa vuodessa 11.2.2010

Keskusrikospoliisin tilastojen mukaan Suomessa laittomasti oleskelevia ulkomaalaisia tavattiin viime vuoden tammi-syyskuussa 5 398, kun vielä vuonna 2007 vastaava luku oli vain 1 389.

Helsingin poliisi ja Rajavartiolaitos perustivat kesällä yhteisen tutkintaryhmän laittomia maahantuloja paljastamaan. Syksyllä aloitti toimintansa vielä toinen Helsingin poliisin erikoisryhmä, joka tutkii laittomia maahantuloja.

- Tarkoitus on kompensoida puuttuvia rajatarkastuksia, valottaa rikoskomisario Jari Koski Helsingin poliisista.

Kosken mukaan maassa olevia ulkomaalaisia valvotaan entistä tarkemmin, koska Schengenin sopimuksen myötä esimerkiksi Virosta pääsee Suomeen periaatteessa kuka vain.

- Yksinkertaisimmillaan kysellään papereita kadulla. Toki myös vihjeiden avulla paljastuu ihmisten salakuljetusta Suomeen, Koski kertoo.

- Kun työ laittomien maahantulojen kanssa alkoi, mietin että mihin niitä salakuljettajia edes tarvitaan. Sisärajoilta Suomeen on erittäin helppo tulla, Koski arvioi.

Töihin kuvitteellisiin yrityksiin

Laittomat maahantulot ovat kuitenkin hyvin organisoituja. Viranomaiset ovat havainneet kolmivaiheisen kehityskaaren.

- Ensin väärennettiin viisumit ja muut paperit. Sitten alettiin hankkia oikeita papereita, mutta väärin perustein, valottaa kapteeni Sami Paila Suomenlahden merivartiostosta.

Pailan mukaan viimeisin käänne on, että maahantulot järjestetään yritysten kautta.

- Maahantulon hintaa maksetaan alipalkatulla ja laittomalla työllä, lähinnä pizzerioissa. Toisaalta olemme törmänneet yrityksiin, joita ei käytännössä oikeasti ole, mutta niistä saatujen työpaikkojen varjolla on tultu maahan, Sami Paila kertoo.

Moskovasta Suomeen kymppitonnilla

Poliisi tutkii parhaillaan organisaatiota, joka on salakuljettanut afgaaneja Moskovasta Baltian kautta turvapaikanhakijaksi Suomeen. Salakuljetettavat ovat maksaneet kuljettajille tuhansia dollareita Suomeen pääsystä.

- Kymmenen tuhatta on hyvä keskiarvo. Hyötyjät ovat olleet esimerkiksi virolaisia tai latvialaisia. Kokeneita rikollisia, jotka ovat nähneet tässä hyvän markkinaraon, Jari Koski kuvailee.

Toinen tyypillinen salakuljettaja toimii vähemmän ammattimaisesti ja tuo Suomeen laittomia maahantulijoita omasta kotimaastaan. Tällainen ihminen on usein itse tullut maahan samalla tavalla.

Piilorikollisuutta

Laittomien maahantulojen järjestämistä on hankala paljastaa, koska yhdenkään osapuolen intresseissä ei ole kertoa asiasta viranomaisille.

- Maahantulon järjestäjät saavat kovat rahat, joita maksetaan usein jälkikäteen esimerkiksi prostituutiolla. Maahantulija taas pääsee sinne, minne on pyrkinytkin, rikoskomisario Jari Koski sanoo.

Laittomasti maassa oleskelevien määrä Suomessa

Laittomasti maassa tavatut, tammi-syyskuu
2009: 5 398
2008: 2 977
2007: 1 389
2006: 1 249
2005: 2 244
2004: 2 174
2003: 1 249

Lähde: Keskusrikospoliisi

_____________________________________________

MTV3: Laittoman maahantulon järjestäminen erityistarkkailuun

Helsingin poliisi on perustanut yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa erikoisryhmän tarkkailemaan ja paljastamaan laittoman maahantulon järjestämisrikoksia.

Viranomaiskielellä LAMA-ryhmäksi ristitty yhteistyöelin on toiminut viime kesästä alkaen. Ryhmän johtaja rikoskomisario Jari Koski sanoo, että suuri osa laittomasti maahantuoduista henkilöistä hakee Suomesta turvapaikkaa. Osa puolestaan ajautuu töihin harmaalle alueelle, muun muassa ravintola-alalle.

Ongelman kasvaessa poliisi on tehostanut ulkomaalaisvalvontaansa.

- Meille tulee tiedustelutietoa laittomasta maahantulon järjestämisestä eri viranomaisilta. Rikoksia paljastuu myös muiden rikostutkintojen yhteydessä, apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin poliisista toteaa.

Laittoman maahantulon järjestäminen on ulkomaalaisten käsissä olevaa järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta poliisi kertoo, että mukana luultavasti on myös suomalaisia yhteyshenkilöitä.

- Laittoman maahantulon järjestäminen on hyvin samankaltaista rikollisuutta kuin muu rajat ylittävä rikollinen toiminta, kuten huumausainerikokset. Viranomaisten on oltava valppaana, koska yleisöltä ei juurikaan vihjetietoa tule, Liukku kertoo.

Poliisi heräsi ongelman laajuuteen

Poliisi on herännyt tarkkailemaan laittoman maahantulon järjestämistä vasta hiljattain, vaikka jo pitkään on tiedetty, että erityisesti turvapaikan hakijoissa on paljon henkilöitä, jotka on tuotettu maahan hämärien välikäsien avulla.

Suurin tulopaine kohdistuu Helsingin alueelle. Kun toissa vuonna poliisi tutki kolmea laittoman maahantulon järjestämisrikosta, nousi tutkittavien tapausten määrä viime vuoden aikana kahteenkymmeneenkolmeen.

________________________________________

Poliisitiedote: Maastapoistamistoimintaa tehostettu Helsingin ulkomaalaispoliisissa

Helsingin ulkomaalaispoliisi aloitti Maastapoistamistoiminnan tehostaminen -hankkeen elokuun alussa vuonna 2009. Hanke tukee hallittua maahanmuuttoa ja laittoman maahantulon torjuntaa. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät täytä Suomeen saapumisen tai Suomessa oleskelun edellytyksiä ja jotka on päätetty käännyttää tai karkottaa maasta.

Hankkeessa tehostetaan ja kehitetään poliisin toimintaa maastapoistamispäätösten täytäntöönpanossa. Lisäksi maastapoistamispäätöksen saaneille jaetaan tietoa vapaaehtoisen paluun mahdollisuuksista. Puolet hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan unionin SOLID paluurahaston kautta.

Hankkeen taustalla on kesällä 2008 alkanut turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu, mikä on lisännyt myös maastapoistamispäätösten määrää huomattavasti. Tämä näkyy erityisesti Helsingin poliisilaitoksessa, koska poliisilaitos vastaa poliisin ylijohdon määräyksen mukaisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden saattotehtävistä. Helsingin poliisilaitos suorittaa yli puolet kaikista ulkomaan saattotehtävistä.

Hankkeen tavoitteena on vastata palautusmäärien kasvun aiheuttamaan lisätyöhön ja pyrkiä entistä paremmin tunnistamaan potentiaalisia vapaaehtoisia palaajia. Hankkeen tavoitteet on saavutettu, kun poistamispäätösten täytäntöönpano nopeutuu ja vapaaehtoisesti palaavien henkilöiden määrä kasvaa. Poliisilaitos on palkannut hankkeeseen viisi vanhempaa konstaapelia suorittamaan maasta poistamisten täytäntöönpanotehtäviä ja yhden osastosihteerin hallinnointi- ja tukitehtäviin.

Uutena toimintamallina poistamispäätöksen saaneille henkilöille jaetaan hankkeen avulla tietoa vapaaehtoisen paluun tarjoamista mahdollisuudesta. Vapaaehtoisesta paluusta poliisille antaa koulutusta ja ohjausta International Organization for Migration (IOM). IOM myös tarjoaa halukkaille palaajille omaehtoiseen ja vapaaehtoiseen paluuseen liittyviä palveluita, joista maastapoistamispäätöksen saaneille henkilöille jaetaan tietoa.

EU:n paluurahastosta tuetaan toimia, joilla kehitetään palauttamismenettelyjen hallinnointia. Paluurahaston tavoitteena on mm. yhdenmukaistaa hallinnointia ja edistää EU-jäsenvaltioiden toimesta toteutettavia yhteisiä toimia. Myös sellaisia kansallisia toimenpiteitä tuetaan, joilla pyritään yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen yhteisvastuun periaatteen nojalla. Paluurahastolle on varattu 676 miljoonaa euroa kaikkien EU-maiden käyttöön.

Rahastosta myönnetään varoja erityisesti jäsenvaltioissa sovellettavan yhdenmukaisen palauttamisjärjestelmän käyttöönottoon sekä hankkeille, joilla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tehostetaan yhdenmukaisella palauttamismenettelyjen hallinnointijärjestelmällä. Lisäksi tukea myönnetään hankkeille, joiden tarkoituksena on yhteisten palauttamisnormien tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen edistäminen.

Maastapoistamistoiminnan tehostaminen -hankkeen lisäksi Helsingin poliisissa on meneillään myös kansallinen asiaa koskeva hanke. Siinä rahoittajana on sisäasiainministeriö.