torstai 11. helmikuuta 2010

HS: Suomeen tuotu keväästä 2009 nigerialaisia prostituoituja

Helsingin Sanomat: Suomeen tuotu keväästä 2009 nigerialaisia prostituoituja 11.2.2010

Suomeen on keväästä 2009 tuotu nigerialaisia naisia prostituoiduiksi. Italian ja Espanjan kautta tuotiin aluksi vain muutamia naisia, mutta määrä on noussut nopeasti.

Helsingin rikospoliisi on tutkinut juttua törkeänä paritusjuttuna.

Huolimatta syksyn kiinniotoista ja vangitsemisista naisten tulo Suomeen on jatkunut. Suomessa toimintaa on pyörittänyt kolme naista, jotka toimivat prostituoitujen vastaanottajina. Yksi naisista oli Suomessa lähes koko kesän, mutta lähti täältä syyskuussa ja järjesteli sen jälkeen lisää naisia Suomeen aina kiinniottoonsa saakka tammikuun puoliväliin.

Naisia ei ole tuotettu ainoastaan Suomeen vaan kaikkiin pohjoismaihin ja Euroopan maista ainakin Sveitsiin ja Itävaltaan.

Naiset maksoivat järjestölle niin sanottua kynnysmaksua saapuessaan Nigeriasta Espanjaan tai Italiaan, summa on 4 0000–60 000 euroa. Tätä velkaa prostituoidut maksoivat takaisin järjestölle, joka pyöritti laittoman maahantulon järjestämistä ja prostituutiotoimintaa.

Kuulusteluissa naiset ovat olleet asioiden johdosta melko vaitonaisia, mutta näyttää siltä, että varsinaiset työntekijät eivät toiminnastaan suuremmin rikastuneet ja hyöty meni järjestäjille.

________________________________________

Iltalehti: Törkeä paritusrinki: Kymmeniä nigerialaisia prostituoituja Suomeen

Jopa 60 nigerialaisnaista tuotiin viime vuoden aikana prostituutiotyöhön Suomeen.

Naisia tuotiin Suomeen Italian ja Espanjan kautta keväästä 2009 alkaen.

Prostituoiduista on poliisin tietoon tullut noin kuusikymmentä. Naiset ovat olleet päivän tai kaksi sijoitettuna Helsingissä joko hotellissa tai asunnossa, mistä heidät on siirretty johonkin Suomen kaupunkiin ja ohjailtu sieltä edelleen muille paikkakunnille. Järjestö hoiti matkaliput ja hotellivaraukset.

Kaikkiaan törkeään paritukseen ja laittomaan maahantulon järjestämiseen vangittuja on ollut 8 ja yksi on vangittu poissaolevana. Joitakin on nyt vapautettu ja asetettu matkustuskieltoon.

Suuri kynnysmaksu

Poliisin tutkinnan mukaan naiset maksavat järjestölle 40 000-60 000 euron kynnysmaksun lähteissään toimintaan mukaan eli saapuessaan Nigeriasta Espanjaan tai Italiaan.

Suomen kenttäjohtajana toimi kolme naista, jotka ovat toimineet prostituoitujen vastaanottajina. Yksi naisista oli Suomessa lähes koko kesän, mutta lähti täältä syyskuussa ja järjesteli sen jälkeen lisää naisia Suomeen ja muihin maihin aina kiinniottoonsa saakka tammikuun puoliväliin.

Suomeen tulleilla naisilla on ollut myös väärennettyjä matkustusasiakirjoja kuten passeja ja oleskelulupia. Kolme naista vangittiin väärien papereiden perusteella.

Syyskuun kiinniotoissa naisia löytyi 8 paikkakunnalta, mutta kaikkiaan heitä on työskennellyt Suomessa 27 paikkakunnalla välillä Helsinki-Rovaniemi.

__________________________________________

Poliisitiedote: Lähes kymmentä henkilöä epäillään törkeästä parituksesta ja yhtä laittoman maahantulon järjestämisestä

Helsingin rikospoliisilla on ollut tutkittavana törkeä paritusjuttu, jossa keväästä 2009 alkaen on Italian ja Espanjan kautta tuotettu nigerialaisia naisia prostituutiotyöhön Suomeen. Aluksi naisia oli koeluontoisesti vain muutamia, mutta melko nopeasti määrä nousi. Huolimatta syksyn kiinniotoista ja vangitsemisista naisten tulo Suomeen jatkui. Tiedustelun mukaan ei ainoastaan Suomeen vaan kaikkiin pohjoismaihin ja Euroopan maista ainakin Sveitsiin ja Itävaltaan.

Tutkinnan mukaan naiset maksavat järjestölle ns. kynnysmaksua lähteissään toimintaan mukaan eli saapuessaan Nigeriasta Espanjaan tai Italiaan, summa on 40 000 - 60 000 euroa. Tätä velkaa maksetaan prostituutiotyöllä järjestölle, joka pyörittää laittoman maahantulon järjestämistä ja prostituutiotoimintaa. Koordinaattorille eli maajohtajalle maksetaan vielä kokonaissummasta, matkasta ja oleskelusta yleensä puolet. Kuulusteluissa naiset ovat olleet asioiden johdosta melko vaitonaisia, mutta näyttää siltä, että varsinaiset työntekijät eivät ole toiminnastaan suuremmin rikastuneet ja hyöty menee järjestäjille.

Suomen kenttäjohtajana on toiminut kolme naista, jotka ovat toimineet prostituoitujen vastaanottajina. Yksi naisista oli Suomessa lähes koko kesän, mutta lähti täältä syyskuussa ja järjesteli sen jälkeen lisää naisia Suomeen ja muihin maihin aina kiinniottoonsa saakka tammikuun puoliväliin.

Suomeen tulleilla naisilla on ollut myös väärennettyjä matkustusasiakirjoja kuten passeja ja oleskelulupia. (väärennys, valtiorajarikkomus ja ulkomaalaisrikkomus) Toistaiseksi ei ole selvinnyt, mistä ne ovat peräisin, mutta ne on väärennetty lähtömaassa ja näillä haetaan oleskelulupia ja esitetään muissa maissa viranomaisille. Kolme naista vangittiin väärien papereiden perusteella, jotka on jo hoidettu Helsingin käräjäoikeudessa.

Kaikkiaan törkeään paritukseen ja laittomaan maahantulon järjestämiseen vangittuja on ollut 8 ja yksi on vangittu poissaolevana. Joitakin on nyt vapautettu ja asetettu matkustuskieltoon. Näyttö perustuu pitkälle laajaan puhelinkuunteluun, seurantaan ja tiedustelutietoon. Tutkijat kävivät kaksi kertaa Espanjassa, jolloin toisella kerralla otettiin kesällä Suomessa operoinut nainen kiinni ja suoritettiin muut tutkintatoimet. Suomen poliisia on avustanut oman yhdysmiehen lisäksi suuresti Norjan yhdysmies, joka on sijoitettuna Madridiin. Epäilty odottaa vangittuna siirtoa Suomeen. Syyttäjä on hänestä tehnyt eurooppalaisen pidätysmääräyksen, EAW:n.

Syyskuun kiinniotoissa naisia löytyi 8 paikkakunnalta, mutta kaikkiaan heitä on työskennellyt Suomessa 27 paikkakunnalla välillä Helsinki-Rovaniemi. Ilmoitukset ovat olleet kuten muillakin prostituoiduilla sihteeriopiston sivuilla internetissä. Palveluita on tarjottu etupäässä sellaisissa hotelleissa, joissa valvonta on vähäisempää (esim. vastaanotto puuttuu) mutta myös vähemmässä määrin vuokra-asunnoissa. Prostituoituja on tutkinnassa ollut noin kuusikymmentä.

Naisen saapuessa Suomeen on hän ollut päivän tai kaksi sijoitettuna Helsingissä joko hotellissa tai asunnossa, mistä hänet on siirretty johonkin Suomen kaupunkiin ja ohjailtu sieltä edelleen muille paikkakunnille. Järjestö hoiti matkaliput ja hotellivaraukset. Joitakin naisia ”maanainen” toi tullessaan, käydessään välillä Espanjassa. Pääosa prostituoiduista on käännytetty maihin, joista heillä oli oleskeluluvat, jotkut ovat myös hakeneet oleskelulupaa ja turvapaikkaa Suomesta.

Tutkinnassa ryhmää on alkuvaiheissa avustanut myös väkivaltarikosyksikköön syksyllä perustettu Lama-ryhmä, joka tutkii etupäässä laitonta maahan muuttamista.

Syyttäjänä jutussa toimii Pihla Keto, syytteen nostamisen määräpäivä on 16.2.2010, mikä voi vielä muuttua, riippuen Espanjassa kiinniolevan luovuttamisesta.