torstai 11. helmikuuta 2010

HS: Suuri osa turvapaikkaa hakevista afgaaneista salakuljettu Suomeen

Helsingin Sanomat: Suuri osa turvapaikkaa hakevista afgaaneista salakuljettu Suomeen 11.2.2010

Suuri osa Suomeen tulleista afganistanilaisista turvapaikanhakijoista on salakuljetettu maahan Venäjän kautta, arvioivat Suomen viranomaiset torstaina. Salakuljetettuja afgaaneja on uhkailtu ja he ovat joutuneet maksamaan matkastaan tuhansia dollareita.

Helsingin poliisi ja Suomenlahden merivartiosto kertoivat torstaina paljastaneensa rikollisliigan, joka myynyt afgaaneille matkoja Moskovasta. Afgaanit on tuotu Venäjältä Valko-Venäjän, Latvian ja Viron kautta.

Osaa salakuljetetuista on poliisin mukaan majoitettu pääkaupunkiseudulla Suomeen jo asettuneiden afgaanien asunnoissa. Menettelyn tarkoituksena on vaikeuttaa matkareitin selvittämistä.

Osa paljastuneista salakuljetuksista on edennyt syyteharkintaan. Poliisin mukaan syyttäjälle toimitettu kolme erillistä tapausta, joissa sama rikosliiga on tuonut Suomeen 18 afgaania.

Laittoman maahantulon järjestämisestä epäillään Viron ja Afganistanin kansalaisia. Kaksi virolaismiestä pidätettiin Helsingin satamassa viime lokakuussa ja yksi mies Länsisatamassa marraskuussa. Molemmissa tapauksissa miehet olivat kuljettamassa henkilöpapereitta kulkeneita afgaanimiehiä.

Joulukuussa viranomaisten haaviin jäi puolestaan afgaaninaista ja kahta lasta salakuljettanut afgaanimies.

Viranomaisten mukaan liigan käyttämä reitti Moskovasta Suomeen on tällä hetkellä "jäissä". Poliisin mukaan rikollisorganisaatio etsii kuitenkin koko ajan uusia reittejä Suomeen ja muihin Pohjoismaihin.

Vastaavia salakuljetusrinkejä on tutkittu muun muassa Ruotsissa, missä keskusrikospoliisin mukaan jopa 90 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista on maksanut salakuljettajille matkastaan suuria rahasummia. Ruotsin viranomaisten mukaan tulijoilta on voitu pyytää matkasta jopa 20 000 euroa.

Poikkeuksellista afgaanien salakuljettamisessa on Suomen poliisin mukaan se, ettei salakuljetetuilla ole ollut tavattaessa lainkaan matkustus- tai henkilöllisyysasiakirjoja.

Yleensä Suomeen sisärajojen kautta tuoduilla henkilöillä on poliisin mukaan henkilöllisyyspaperit ja mahdollisesti johonkin muuhun Schengen-maahan kelpaava matkustusasiakirja. Paperit hävitetään yleensä ennen turvapaikan hakemista tai sitten luovutetaan salakuljettajalle edelleen käytettäväksi.

Suomesta turvapaikkaa hakeneiden afgaanien määrä on ollut viime vuosina selvässä kasvussa. Vuonna 2009 syyskuun loppuun mennessä maahan oli saapunut 330 turvapaikkaa hakenutta afgaania. Vuonna 2008 heitä saapui 254.

_______________________________

Uusi Suomi: Laiton maahantulo ja ihmiskauppa kasvava ongelma

Laittomasti Suomessa oleskelevia havaitaan aiempaa useammin. Tammi-syyskuussa 2009 heitä oli tavattu lähes tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin.

Laiton maahantulo ja ihmiskauppa ovat kasvava ongelma myös Suomessa. Laittomaan maahantuloon liittyy monia kielteisiä ilmiöitä, kuten paritus-, huume- ja talousrikollisuutta.

Laittomasti maassa olevaa on helppo käyttää asemansa takia hyväksi. Maahantulija on saattanut maksaa Suomeen pääsystä suurenkin summan, josta on jäänyt matkan järjestäjätaholle velkaa. Tätä velkaa puolestaan maksetaan esimerkiksi prostituutiotyöllä, kuten Helsingin poliisin tutkimassa nigerialaisnaisten tapauksessa.

Laittoman maahantulon järjestämistä koskevia rikoksia on tutkittu pääkaupungissa jonkin tovin tehostetusti. Helsingin poliisin ja Rajavartiolaitoksen yhteinen tutkintaryhmä aloitti toimintansa viime kesäkuussa.

Helsingin poliisin ja Rajavartiolaitoksen tutkimien laittoman maahantulon järjestämistä koskevien asioiden määrä on kasvanut selvästi.

_____________________________________________


Poliisitiedote: Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen

Suomeen on vuoden 2009 aikana tullut aikaisempiin vuosiin verrattuna huomattava määrä afganistanilaisia turvapaikanhakijoita. Poliisi on suorittanut maahantuloon liittyvää tiedonhankintaa, ja on käynyt ilmi, että suuri osa Suomessa tavatuista afgaaneista on salakuljetettu Suomeen järjestäytyneen rikollisorganisaation toimesta.

Afgaanien salakuljetuksia on tutkittu Helsingin poliisilaitoksen ja Suomenlahden merivartioston perustaman yhteisen tutkintaryhmän toimesta. Jutun tutkinnassa on tehty varsin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Viron esitutkinta- ja oikeusviranomaisten kanssa. Rikoskokonaisuuden tutkinta on edelleen kesken, mutta osa paljastuneista salakuljetuksista on saatettu syyteharkintaan. Syyttäjälle toimitettu rikoskokonaisuus käsittää kolme erillistä salakuljetustapahtumaa, joissa Suomeen on saman organisaation toimesta kuljetettu laittomasti 18 afganistanilaista henkilöä.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että Suomeen salakuljetetut afgaanit ostaneet matkan Suomeen Moskovasta siellä vaikuttavalta organisaation keskeiseltä jäseneltä. Salakuljetetut ovat joutuneet maksamaan matkastaan Suomeen useita tuhansia dollareita per henkilö. Afgaanit on salakuljetettu useiden organisaation jäsenen toimesta Suomeen yleensä Valko-Venäjän, Latvian ja Viron kautta.

Salakuljetetut ovat kertoneet, että matka Venäjältä Suomeen on kestänyt yleensä useita päiviä. Matkan aikana heitä on majoitettu organisaation toimesta useammissa asunnoissa. Osa on kertonut, että heitä on matkan aikana uhkailtu, mikäli he mahdollisen kiinnijäämisen tapahtuessa kertoisivat totuuden matkareitistä ja salakuljettajista viranomaisille.

Kaksi virolaista miestä pysäytettiin tullin toimesta Helsingin satamassa 29.10.2009. He olivat salakuljettamassa Suomeen neljää afganistanilaista miestä, joilla ei ollut hallussaan henkilöllisyys- tai matkustusasiakirjoja. Salakuljetetut hakivat Suomesta turvapaikkaa.

Esitutkinnassa selvisi, että toinen miehistä oli matkustanut edellisen kerran autolautalla Suomeen 27.10.2009. Tätä matkaa selviteltäessä ilmeni, että mies oli salakuljettanut Suomeen 7 afgaania, jotka niin ikään olivat hakeneet turvapaikkaa.

Sunnuntaina 8.11.2009 poliisi pysäytti Helsingin keskustassa virolaismiehen kuljettaman tila-auton. Auton takaosasta löytyi neljä afganistanilaista miestä. Afganistanilaisilla ei ollut henkilöllisyys- eikä matkustusasiakirjoja. Miehet hakivat Suomesta turvapaikkaa, mutta ovat sittemmin kadonneet vastaanottokeskuksesta mitä ilmeisimmin muihin pohjoismaihin.

Maanantaina 7.12.2009 tulli pysäytti Länsisatamassa afganistanilaistaustaisen miehen kuljettaman henkilöauton. Mies oli kuljettamassa Tallinnasta Suomeen afganistanilaista naista sekä hänen kahta lastaan joilla ei ollut henkilöllisyys- eikä matkustusasiakirjoja. Sittemmin nainen lapsineen haki Suomesta turvapaikkaa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että edellä kuvatut salakuljetukset on toteutettu saman kansainvälisen rikollisorganisaation toimesta. Osa salakuljetetuista on ennen turvapaikan hakemista majoitettu muutamaksi päiväksi pääkaupunkiseudulla asuvien, Suomeen jo asettuneiden maanmiestensä asuntoihin. Tämän menettelyn tarkoituksena on vaikeuttaa viranomaisten työtä turvapaikanhakijoiden todellisen matkareitin selvittämisessä.

Nyt syyteharkintaan saatetut esitutkinnat ovat osa laajempaa rikoskokonaisuutta, jonka tutkinta jatkuu edelleen. Tutkinta on kesken, joten keskeneräisestä rikostutkinnasta ei tässä vaiheessa voida kertoa yksityiskohtaisemmin. Se on kuitenkin selvää, että kyseessä on järjestäytyneeseen, kansainväliseen rajat ylittävään järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä suunnitelmallinen afganistanilaisten ihmisten salakuljetusorganisaatio. Suuri osa Suomesta turvapaikkaa hakeneista afganistanilaisista on tuotu maahan näistä henkilöistä taloudellisesti hyötymään pyrkivien salakuljettajien toimesta. Afganistanilaiset ovat joutuneet maksamaan organisaatiolle heidän taloudellinen tilanteensa huomioiden varsin huomattavia summia rahaa.

Tämän jutun tutkinnan yhteydessä on ollut Suomessa vangittuna yhteensä 7 organisaation jäseneksi epäiltyä henkilöä. Jutun oikeuskäsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 11.2.2010.

Jutun tutkinnan yhteydessä poliisi on saanut tiedustelutietoa salakuljetusten jatkumisesta viimeistään keväällä. Tällä hetkellä reitti Moskovasta Suomeen on ”jäissä” johtuen organisaation paljastumisesta sekä sääolosuhteista rajanylityspaikoilla. Tiedustelutiedon mukaan organisaatio on kokoamassa rivejään ja etsii parhaillaan uusia toimijoita ja salakuljetusreittejä Suomeen ja muihin pohjoismaihin.

Afgaanien salakuljettamisessa on poikkeuksellista se, ettei salakuljetetuilla ole hallussaan lainkaan matkustus- tai henkilöllisyysasiakirjoja. Yleensä Suomeen sisärajojen kautta tuoduilla henkilöillä on henkilöllisyyspaperit ja mahdollisesti johonkin muuhun Schengen-maahan kelpaava matkustusasiakirja (oma tai toiselle henkilölle myönnetty), joka ennen turvapaikan hakemista hävitetään tai luovutetaan salakuljettajalle edelleen käytettäväksi.

---

Poliisitiedote: Laittoman maahantulon torjunta tehostunut Helsingissä

Laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa kasvava ongelma myös Suomessa

Laittoman maahantulon järjestämisrikoksia on tutkittu Helsingissä tehostetusti viime vuoden kesäkuusta alkaen, jolloin poliisilaitoksen ja rajavartiolaitoksen yhteinen tutkintaryhmä aloitti toimintansa. Ryhmän tehtävänä on paljastaa ja tutkia erityisesti laittoman maahantulon järjestämistä ja ihmiskauppaa.

Vuonna 2008 Helsingin poliisilaitos tutki 3 laittoman maahantulon järjestämisrikosta (17 prosenttia kaikista poliisin tutkimista laittoman maahantulon järjestämisrikoksista). Viime vuonna Helsingin poliisilaitoksen tutkimien asioiden määrä nousi 23:een, mikä oli 59 prosenttia kaikista poliisin tutkimista laittoman maahantulon järjestämisrikoksista. Rajavartiolaitoksen tutkimien asioiden määrä oli 68 kappaletta vuonna 2008 ja vuonna 2009 jo 79 kappaletta.

Laittomalla maahanmuutolla tarkoitetaan toimintaa, jossa maahantuloa, maassa oleskelua tai maasta lähtöä koskevia kansainvälisiä tai kansallisia sopimuksia, lakeja ja määräyksiä rikotaan joko tilapäis- tai pysyväisluonteisesti. Laittomalla maahanmuutolla viitataan sekä kolmansien maiden kansalaisiin, jotka saapuvat jäsenvaltioiden alueelle laittomasti, kuin myös henkilöihin, jotka tulevat maahan laillisesti, mutta jäävätkin sallittua kauemmaksi ajaksi tai muuttavat oleskelutarkoitustaan ilman viranomaisen lupaa.

Laittoman maahantulon torjunnalla tarkoitetaan puolestaan viranomaisten toimintaa laittoman maahantulon ja laittoman maassa oleskelun sekä siihen liittyvien ilmiöiden (mm. ihmiskauppa) estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä asiaan liittyviä erilaisia turvaamistoimenpiteitä sekä tiedoksianto- ja täytäntöönpanotoimia.

Ihmiskauppaa tapahtuu prostituution, seksiteollisuuden ja muun seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä. Se voi myös liittyä pakkotyöhön tai muunlaiseen työvoiman hyväksikäyttöön. Ihmiskauppa voi olla myös elinkauppaa. Ihmiskauppa on usein osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja harmaata taloutta. Ihmiskaupan on arvioitu yhdessä ihmissalakuljetuksen kanssa olevan kansainvälisten rikollisjärjestöjen viime aikoina eniten lisääntynyttä liiketoimintaa sekä terroristien keino rahoittaa omaa toimintaansa.

Laiton maahantulo heijastuu maasta poistettavien määrään sekä luvattomaan oleskeluun ja luvattomaan työntekoon. Ilmiö näkyy myös paritus-, huume-, talous- ja omaisuusrikoksissa, joissa tekijöinä on yhä useammin Suomessa laittomasti oleva henkilö, jota on statuksensa vuoksi helppo käyttää hyväksi.

Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa ovat tyypillisesti piilorikollisuutta. Rikoksista ei ilmoiteta poliisille, eikö niissä ole yhteistyöhaluisia asianomistajia. Keskeistä on, että viranomaisilla on kyky ja tahto paljastaa kyseisiä rikoksia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja uhrien tunnistamiseksi.

Helsingin poliisilaitoksen ja rajavartiolaitoksen yhdessä perustama tutkintaryhmä on organisoinut tehokkaan yhteistyön mm. Viron lainvalvontaviranomaisten kanssa. Lisäksi ryhmä on hyödyntänyt rajavartiolaitoksen olemassa olevia hyviä suhteita Viroon sekä rajavartiolaitoksen Tallinnaan sijoittamaa yhdysmiestä. Osa laittoman maahantulon järjestämisrikoksista onkin päätynyt esitutkintaan Viron viranomaisten antaminen vihjeiden ja heidän omien rikostutkimustensa perusteella.

Tutkintaryhmän lisäksi Helsingin poliisilaitos tekee yhteistyötä Viron poliisiviranomaisten kanssa normaalin oikeusapumenettelyn puitteissa. Menettelyä on käytetty muun muassa törkeissä paritusrikoksissa, joissa epäillyt ovat olleet virolaisia ja venäläisiä. Paritusrikostutkinnoissa on tullut ilmi myös ihmiskaupparikoksia.

Poliisilaitos on tehnyt yhteistyötä Viron viranomaisten kanssa myös huume- sekä talous- ja omaisuusrikosten selvittämisessä. Yhteistyö tehostui viime vuonna etenkin Tallinnan poliisilaitoksen, Viron suojelupoliisin sekä tulliviranomaisten kanssa.

Laittomaan maahantuloon liittyvän rikollisuuden torjunta on tehostunut Helsingissä myös ns. Lama-ryhmän perustamisen myötä. Syksyllä 2009 perustettu ryhmä on ollut mukana mm. viime vuonna paljastuneen nigerialaisten prostituutiota koskeneen jutun tutkinnassa.