perjantai 26. elokuuta 2011

Helsingin Uutiset: Maahanmuuttajaoppilaasta koululle maksettavaa ”reppurahaa” halutaan nostaa

Helsingin Uutiset: Maahanmuuttajaoppilaasta koululle maksettavaa ”reppurahaa” halutaan nostaa 26.8.2011

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kouluissa on kasvamassa. Vuonna 2012 suomenkielisissä peruskouluissa ennakoidaan olevan 450 oppilasta maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa ja suomi toisena kielenä –opetuksessa kaikkiaan 5 700 oppilasta.

Opetusviraston esityksen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kokonaismäärä koulussa pitäisi huomioida aiempaa paremmin niin sanotun positiivisen diskriminaation määrärahan jaossa. Esityksen mukaan jokaisesta maahanmuuttajataustaisesta oppilaasta koululle maksettavaa oppilaskohtaista ”reppurahaa” korotetaan 25 eurosta 75 euroon.

Opetusviraston talousarviossa on varattu vuosittain positiivisen diskriminaation määrärahaa noin neljäsosalle peruskouluista, tänä vuonna rahaa on myönnetty kouluille kaikkiaan 1,6 miljoonaa. Opetuslautakunta on korottanut määrärahaa ensi vuodeksi vielä kahdella miljoonalla. Aiempaa useamman koulun kaavaillaan pääsevän tuen piiriin.

Määrärahan tarkoitus on tasapainottaa eri alueilla sijaitsevia kouluja ja hillitä erojen kasvua. Tuen jakokriteereitä ovat huoltajien tulo- ja koulutustaso koulun oppilaaksiottoalueella, sekä vieraskielisten oppilaiden osuus koulun oppilasmäärästä. Koulut voivat käyttää määrärahaa syrjäytymisen ehkäisyyn parhaaksi katsomallaan tavalla.

Esitys positiivisen diskriminaation määrärahan korotuksen käyttöperiaatteista on opetuslautakunnan päätettävänä ensi tiistaina.