perjantai 26. elokuuta 2011

Savon Sanomat: Maahanmuuttajat ovat mahdollisuus, eivät uhka

Savon Sanomat, pääkirjoitus: Maahanmuuttajat ovat mahdollisuus, eivät uhka 26.8.2011

Ylä-Savosta kantautui tällä viikolla hätkähdyttäviä uutisia: Poliisin tietoon tulleiden rasististen rikosten ja määrä on lisääntynyt Iisalmessa viime kevään ja tämän kesän aikana. Savon Sanomat kertoi 24.8., että asiattomien nimittelyjen ja ilkivallan sekä graffitien lisäksi kesällä on sattunut kaksi väkivaltatapausta.

Ilmiö on ihmeellinen, sillä koko Ylä-Savossa asuu vain noin 500 ulkomaan kansalaista, joka on 0,8 prosenttia alueen väestöstä. Väkivallanteot, nimittelyt ja muu häiriö kohdistuvat käytännössä vain henkilöihin, jotka erottuvat kantaväestöstä ihonvärinsä perusteella. Heidän määränsä on pieni. Häiriköt puolestaan ovat marginaalinen, mutta aktiivinen ryhmä. Ulkomaalaisvastaisten asenteiden laajuudesta Ylä-Savossa ei ole selkeää käsitystä.

Aggressiivinen käyttäytyminen on sitä kuuluisaa vihanpitoa, josta on kevään ja kesän aikana keskusteltu Suomessa paljon. Ilmiön puhkeaminen ei ole pelkästään yläsavolaisten oma juttu, vaan Suomessa on laajasti maahanmuuttajiin kohdistuvaa epäasiallista käyttäytymistä. Malli tulee ulkomailta ja internet on yleisin keskustelu- ja kiihottamisfoorumi.

Suomi on esimerkiksi Ruotsiin tai Keski-Euroopan moniin valtioihin verrattuna kehitysmaa monikulttuurisena maana. Toisin sanoen meillä on monilla paikkakunnilla sittenkin melko uutta, että esimerkiksi koululuokissa istuu ihonväriltään, uskonnoltaan ja kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä kuin kantaväestö. Osassa suomalaisissa elää nurkkakuntainen ja protektionistinen asenne, jonka mukaan maahanmuuttajat ovat uhka.

Suomi etenee kohti monikulttuurista yhteiskuntaa. Se on hyvä ja rikas asia. Muista maista tulevat ihmiset ovat Suomelle mahdollisuus, ei uhka. Vieraista kulttuureista tulevat ihmiset on kotoutettava parhaalla mahdollisella tavalla. Näille ihmisille on annettava opiskelu- ja työntekomahdollisuus, jotta he voivat myöhemmin olla täysipainoisesti suomalaisen yhteiskunnan jäseniä ja kasvattaa kansakuntamme hyvinvointia.

Edellinen hallitus haparoi turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan hoidossa. Virheistä on otettava opiksi, ja uuden hallituksen on jatkettava monikulttuurisen yhteiskunnan kehittämistä. Suomi tarvitse tulevaisuudessa hyviä osaajia työmarkkinoille muista maista. Mitä paremmin heitä kohdellaan sitä paremmin he sitoutuvat Suomen kaikinpuoliseen kehittämiseen.

Ylä-Savossa ja muualla maassa tapahtuneet rasistiset rikokset ovat tuomittavia. Suomalaisen yhteiskunnan ei tule sietää ihmisiä tai organisaatioita, jotka lietsovat väkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä maahanmuuttajia kohtaan. Viranomaisten on tartuttava päättäväisesti rasistisiin ilmiöihin ja saatettava syylliset edesvastuuseen. Lainsäädäntölaitoksen, eli eduskunnan tulisi näyttää esimerkkiä rasismin vastaisessa työssä.