perjantai 19. elokuuta 2011

Västra Nyland: Flyktingar från Libyen till Raseborg i höst?

Västra Nyland: Flyktingar från Libyen till Raseborg i höst? 19.8.2011

Har Raseborgs stad beredskap att i höst ta emot tjugo flyktingar från Libyen? Den frågan skall stadsstyrelsen på måndag diskutera, med anledning av en förfrågan från NTM-centralen.

I juli fick FN:s flyktingorganisation UNHCR beskedet att Finland kan ta emot 57 flyktingar från Libyen som nödfall, inom ramen för den finländska kvoten på 750 flyktingar.

Sökandet efter lämpliga placeringsorter inleddes omedelbart – och nu har alltså också Raseborg ihågkommits med en förfrågan från NTM-centralen: Har staden beredskap att ta emot tjugo flyktingar, som klassats som nödfall på basis av sitt hälsotillstånd eller sin utsatta situation?

Flertalet av flyktingarna uppges vara ensamma män eller små familjer.

Politisk vilja

Redan för en dryg månad sedan bedömde invandrarkoordinator Börje Mattsson att både Raseborg och Västnyland har goda förutsättningar att hjälpa till.

– Vi har alltid möjlighet att inom en rätt kort tid ta emot en ny grupp flyktingar, sade Mattsson då bland annat.

Också politisk vilja över partigränserna verkade finnas. Av en handfull lokala beslutsfattare som VN då talade med var det bara SDP:s Petri Kajander som ville vänta med att kommentera.

Gärna etiopier

Förslaget som nu går till stadsstyrelsen, är kort och gott att ärendet skall diskuteras.

Av beredningen framgår, att stadens invandrartjänst anser att eventuella flyktingar borde placeras i Ekenäs eftersom den senaste gruppen – fyrtio irakier från Syrien – placerades i Karis och Pojo.

För en placering i Ekenäs sägs dessutom bostadssituationen där tala.

Börje Mattson anser att såvida staden nu beslutar ta emot flyktingar, borde de alla vara av samma nationalitet eller m.a.o. etiopier.

I den aktuella flyktinggruppen finns eritreaner, sudaneser, etiopier och somalier.

Om alla som tas emot är av samma nationalitet, blir arrangemangen smidigare. Och etiopierna är tillräckligt många, konstaterar han.