tiistai 30. elokuuta 2011

Vihreä Lanka:  Tutkija: Maahanmuutto, koulutus ja hiilivero Suomen avaimet menestykseen

Vihreä Lanka:  Tutkija: Maahanmuutto, koulutus ja hiilivero Suomen avaimet menestykseen 30.8.2011

Pohjoisten alueiden tulevaisuudesta kirjan kirjoittanut amerikkalaistutkija Laurence C. Smith suosittelee suomalaisille avoimempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

”Tiedän, että se on täällä vastatuulessa, mutta tilastojen viesti on selvä. Jos suomalaiset eivät halua jäädä muutaman nuoren varaan, on avattava ovia. Vaihtoehtona on pieni vanhusten asuttama maa, jonka suomalaiset voivat myös valita”, Smith sanoi tänään Helsingissä.

Suomalaisnuorille hän antaa kolme vinkkiä parempaan tulevaisuuteen: kouluttautuminen, monikulttuurisuuden suosiminen sekä hiiliveron ajaminen.

Suomen vahvuuksina tulevaisuudessa Smith pitää korkeatasoista infrastruktuuria ja korkeaa koulutustasoa. Hän nostaa esimerkiksi Oulun teknologiakeskuksen, joka on arktisten alueiden ainoa laatuaan.

”Geopoliittisesti Suomesta tulee entistä vahvempi. Se on ollut tähän asti kansainvälisesti aktiivinen. Ehkä EU:n kanssa on menossa nyt vain ohimenevä vaihe.”

Smith lähti alunperin kirjoittamaan kirjaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoisilla alueilla. Ihmisiä haastatellessaan hän kuitenkin huomasi, että ilmastonmuutos oli vain yksi ihmisiä huolestuttavista asioista.

”Olisi ollut epärehellistä esittää ilmastonmuutos ainoana ongelmana.”

Kirjan keskiöön nousikin neljän maailmaa muuttavaa voimaa: väestönkasvu, luonnonvarojen loppuminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos.

”Hyvin vakavina etelään kohdistuvat paineet tuovat pohjoisessa pieniä hyötyjä pienelle alueelle ja ihmisjoukolle. Pitäisi olla todella kova nationalisti, että voisi olla tästä pelkästään iloinen.”

___________________________________________

Verkkouutiset/STT: Suomen houkuttelevuus kasvaa tulevina vuosikymmeninä

Suomen ja muiden pohjoisten maiden houkuttelevuus kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä, uskoo yhdysvaltalainen maantieteen professori Laurence Smith.

Helsingissä vieraillut Smith näkee Suomen etuina korkean koulutustason, vahvan infrastruktuurin ja teknologisen kehityksen.

Yhdysvaltalaisprofessori arvioi, että maan suurin haaste ilmastonmuutoksen sijaan on ikääntyvä väestö.

– Ikääntyvä väestö on taloudellinen taakka lähes kaikissa pohjoisissa maissa, Smith sanoo.

Smith uskoo, että korkea koulutus ja kansainvälinen avoimuus ovat tulevina vuosikymmeninä Suomessa avainasemassa.

Smithin mukaan Suomeen tuskin kohdistuu seuraavien vuosikymmenien aikana merkittävää maahanmuuttopainetta. Hän muistuttaa, että vuonna 2050 pohjoisen pallonpuoliskon maat todennäköisesti kilpailevat maahanmuuttajista.

______________________________________________________

(pitempi versio)

Vuonna 2050 Suomessa sataa talvella vettä, vanhukset jäävät ilman hoitoa ja talouselämä laahaa, koska tympeä Suomi ei kiinnosta ulkomaita eikä maahanmuuttajia.

Ei – ei alkuunkaan näin, jos on uskominen yhdysvaltalaista maantieteen professoria Laurence Smithiä.

Suomessa vieraileva Smith uskoo, että pohjoiset alueet ovat nouseva voima idän rinnalla tulevina vuosikymmeninä. Pohjoismaita, Kanadaa, Venäjää ja Yhdysvaltojen pohjoisosia tutkinut professori näkee alueilla paljon yhteistä.

Vaikka ekosysteemit ovat uhattuina, pohjoiset maat hyötyvät kansainvälisestä kehityksestä. Ilmastonmuutoksen, luonnonvaroista taistelun ja talouden globalisaation vaikutukset eivät Smithin mukaan ole pohjoisessa yhtä rajuja kuin muualla maailmassa.

Yksi merkittävä haaste pohjoisissa maissa on, erityisesti Suomessa: väestön ikääntyminen.

– Vanhoja ihmisiä on tulevaisuudessa puolet enemmän. Ikääntyvä väestö on taloudellinen taakka lähes kaikissa pohjoisissa maissa, Smith sanoo.

Pois omasta poterosta

Los Angelesissa asuva Smith meni naimisiin Suomessa kolme vuotta sitten. Hänen vaimonsa on puoliksi suomalainen, ja Smith tuntee maahanmuuttoon kohdistuneet poliittiset jännitteet Suomessa hyvin.

– Silti, kun asioita tarkastelee kauempaa, näen maan, jossa on pieni väestö ja pian paljon vanhuksia, Smith sanoo suoraan.

Yhdysvaltalaisprofessori uskoo, että Suomen menestys tulevaisuudessa nojautuu kolmen avaintekijän varaan: korkeaan koulutukseen, hyvään infrastruktuuriin ja teknologiseen kehitykseen.

Sen sijaan, että suomalaiset kaivautuisivat omaan kulttuuriseen poteroonsa, Smith kannustaa sopeutumaan kansainvälisyyteen. Samaan uskoo Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Jyrki Luukkanen.

– Jotta Suomessa kehitystä tapahtuu mahdollisimman vähin ristiriidoin, pitäisi kulttuurien välisen ymmärryksen lisääntyä, Luukkanen arvioi.

Luukkanen ja Smith uskovat molemmat, että Suomen avautuminen edelleen edellyttää myös uudenlaista suhtautumista suomalaiseen kulttuuriin ja tietoon.

– Tietoon satsaaminen voisi olla yksi väylä Suomelle. Teollisen massatuotannon sijaan Angry Bird -pelien kaltaiset tuotteet voivat olla tärkeitä vientituotteita, Luukkanen visioi.

Suomen rooli voi kasvaa

Yksi ratkaisu rapistuvaan väestörakenteeseen on tunnetusti maahanmuutto. Vaikka Suomi haluaisi paljon maahanmuuttajia, ratkaisu ei ole yksiselitteinen. Smith toppuuttelee, että Suomeen tuskin kohdistuu seuraavien vuosikymmenien aikana merkittävää maahanmuuttopainetta.

– Suomi ei ole yhtä houkutteleva kuin vaikkapa Kanada, Smith sanoo.

Smith kehuu Suomen maantieteellistä asemaa, kaupunkeja ja teknologista kehitystä, mutta kehottaa suomalaisia uskomaan vielä enemmän itseensä.

– Toivoisin suomalaisten näkevän maansa osana suurempaa pohjoista kokonaisuutta, jossa Suomi voi olla avainasemassa, Smith sanoo.

Myös Luukkanen uskoo, että tulevina vuosikymmeninä Suomen rooli kansainvälisessä vuorovaikutuksessa kasvaa. Smith kannustaa suomalaisia löytämään hyödyt kansainvälisyydestä.

– Se on tulevaisuutta. Vuonna 2050 maat kilpailevat maahanmuuttajista, Smith arvioi.