torstai 25. elokuuta 2011

HS: Äärioikeiston rasismi kytkeytyy naisvihaan

Helsingin Sanomat, vieraskynä: Jemima Repo: Äärioikeiston rasismi kytkeytyy naisvihaan 25.8.2011

Norjassa heinäkuussa tehtyjen väkivaltaisten iskujen jälkeen Suomessa on keskusteltu paljon rasismista ja muukalaisvihasta. Vähemmän huomiota on kiinnitetty naisvihaan ja anti-feminismiin, jotka ovat rasismin ja anti-islamismin ohella keskeinen osa iskujen toteuttajan Anders Behring Breivikin ajatusmaailmaa.

Breivik selittää ideologiaansa manifestissaan, joka sisältää paljon muun muassa äärioikeistolaiselta Gates of Vienna -internetsivustolta kopioitua aineistoa. Julistuksen vihamielisyys kohdistuu moneen ihmisryhmään, ei pelkästään Euroopan ulkopuolelta tuleviin maahanmuuttajiin ja muslimeihin vaan myös etnisiin eurooppalaisiin, kuten "kulttuurimarxisteihin".

Kulttuurimarxistit ovat Breivikin mielestä antaneet eurooppalaisten kulttuuriperinteiden ja "biologisen puhtauden" rappeutua. Breivik lukee heihin vasemmistoajattelijoiden ja -politiikkojen lisäksi myös naisia ja feministejä.

Yksi Breivikin siteeraamista ajattelijoista on yhdysvaltalainen oikeustieteilijä Robert Bork. Borkin mielestä feminismi on liberaalin yhteiskunnan tuhoisin ja fanaattisin tekijä.

Breivikin manifestissa on myös useita sivuja norjalaisen äärioikeistolaisen bloggaajan Peder Are Nøstvold Jensenin alias Fjordmanin kirjoituksia. Fjordman katsoo naisten ja feministien toimivan järjenvastaisesti ja olevan herkkätunteisia sekä väittää tämän olevan yksi syy Euroopan "itsetuhoiseen maahanmuuttopolitiikkaan".

Bork ja Jensen pitävät maallistuneen hyvinvointivaltion politiikkaa feministisenä. Tämä politiikka on heidän mielestään johtanut naisten siveettömyyteen, miesten naisellisten piirteiden lisääntymiseen ja avioliiton rappeutumiseen, minkä seurauksena "pohjoismaista rotua uhkaa sukupuuttoon kuoleminen".

Vihan lietsonnan lisäksi kirjoitukset välittävät virheellistä tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta Euroopassa. Äärioikeistolaiset kirjoittajat sivuuttavat kokonaan sen, että tutkimusten mukaan hedelmällisyys on Euroopassa suurinta nimenomaan pohjoisen hyvinvointivaltioissa, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyttä. Pienintä syntyvyys on Etelä-Euroopan patriarkaalisissa yhteiskunnissa.

Samat äärioikeistolaiset ajattelijat myös liioittelevat feminismin valtaa Pohjois- ja Länsi-Euroopassa. Vanhat tavoitteet, kuten palkkaeron kaventaminen, naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen ja naisten osuuden lisääminen korkeissa viroissa, ovat edelleen saavuttamatta. Myös uusissa haasteissa, kuten miesten välisen väkivallan kitkemisessä sekä seksuaalisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajanaisten oikeuksien turvaamisessa, on yhä tekemistä.

Samalla kun äärioikeistolaiset moittivat näitä tavoitteita, he kuitenkin pitävät naisen asemaa muslimimaissa osoituksena islamin pahuudesta ja sivistymättömyydestä. Tämä äärioikeistolaisissa keskusteluissa ilmenevä ristiriita kertoo siitä, että naisvihaa huokuvissa puheissa on kyse muusta kuin faktoihin perustuvasta johdonmukaisesta argumentoinnista.

Äärioikeistolaisten mielestä Eurooppaa uhkaa rodullinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tuho, jonka he katsovat olevan osaksi naisten syytä. Eurooppalaiset naiset ovat heidän mukaansa hylänneet itsekkäästi kantaväestön riittävän lisääntymisen tavoitteen, kun he ovat kieltäytyneet synnyttämästä riittävästi lapsia. Sen seurauksena Euroopan valtiot ovat avanneet portit idästä ja etelästä tuleville maahanmuuttajille.

Tähän maailmankuvaan kuuluvat myös näkemykset, että ehkäisypillerit ja abortit rohkaisevat siveettömyyteen, aviottomuuteen ja lapsettomuuteen ja että naiset vievät miehiltä työpaikkoja.

Äärioikeistolaiset ajattelevat, että vain perinteinen patriarkaalinen yhteiskunta voi taata Euroopalle heidän ajamansa rodullisesti ja kulttuurisesti yhtenäisen tulevaisuuden, jossa naiset synnyttävät "puhdasrotuisia" lapsia ja miehet tekevät "miesten työt".

Feministejä on syytetty samaan sävyyn myös suomalaisilla äärioikeiston internetsivuilla. Esimerkiksi Homma-foorumin keskustelupalstoilla vallitsee sukupuolipoliittinen linja, jonka tavoitteena on elvyttää etnisten suomalaisten hedelmällisyyttä.

Myös useat oikeistokonservatiiviset perussuomalaiset ja kristillisdemokraattiset poliitikot pyrkivät suojelemaan heteroseksuaalista avioliittoa ja kieltämään naisilta oikeuden aborttiin samalla kun he pyrkivät rajoittamaan Euroopan ulkopuolelta tulleiden liikkuvuutta.

Breivikin manifesti menee tätä pidemmälle. Estääkseen "pohjoismaisen rodun kansanmurhan" Breivik kehottaa lukijoitaan tappamaan naisia, sillä vaikka naiset ovat lastentuottajina "arvokkaita", 60–70 prosenttia vihatuista kulttuurimarxilaisista on naisia ja feministejä.

Rasismi, jonka varaan äärioikeistolainen ajatusmaailma nojaa, on kytkeytynyt vahvasti moneen muuhun viha-aatteeseen, eikä sitä vastaan voi kamppailla puuttumatta äärioikeiston naisvihaan ja antifeminismiin. Ne ovat vaarallisia aatteita, joista täytyy sanoutua irti samaan tapaan kuin rasismista.

Jemima Repo

Kirjoittaja on tohtorikoulutettava politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksessa Helsingin yliopistossa.