keskiviikko 17. elokuuta 2011

Etelä-Suomen Sanomat: Maahanmuuttajan ääni

Etelä-Suomen Sanomat: Maahanmuuttajan ääni 17.8.2011

Mediaa arvostellaan ulkomaalaiskeskustelun käymisestä ilman ulkomaalaisia.

Antakaa meille kasvot, antakaa ääni, maahanmuuttajat pyytävät.

Kasvoja en voi antaa. Äänen annan.

Te suomalaiset pelkäätte usein, että tänne tulee liikaa ulkomaalaisia. Pelkäätte työnne ja elantonne puolesta. Ajattelette, että tulomme tietää käytäntöjen muuttumista ja epätervettä kilpailua.

Uskotte, että ulkomaalaiset eivät ole menestyneet omissa maissaan ja tulevat tänne paremman elämän toivossa.

Mutta miten tämä liittyy minuun ja kaltaisiini?

Olen akateemisesti koulutettu. Puhun neljää kieltä. Suomeen lähtiessäni jätin varman työpaikan ja turvatun elämän kotimaassani. Tein sen rakkauden tähden ja yritän nyt opetella teidän kulttuurianne voidakseni elää teidän tavoillanne.
Jotta voisi tulla Suomeen EU:n ulkopuolelta pitää avioitua eurooppalaisen kanssa tai olla varakas. Yleensä molempia.

Oma muuttoni Suomeen on maksanut noin 30 000 euroa. Olen pannut likoon koko elämäni ja tulevaisuuteni. Moni kaltaiseni on myynyt omaisuutensa ja jättänyt rakkaat sukulaisensa vailla tietoa jälleennäkemisestä.

Suomessa ajatellaan, että me maahanmuuttajat olemme taloudellisesti saamapuolella. Että olemme mukavuusmatkustajia teidän rahoillanne.

Mukavuusmatkustaminen on äärimmäisen kannattamaton vaihtoehto juuri meille. Olisi päästävä nopeasti omille ansioille voidakseen maksaa maahanmuuton kustannukset. Työttömyystuillanne ja koulutusrahoillanne muuttovelan maksu ei onnistu, sillä kallis asuminen ja ruoka vain kasvattavat velkaa oleskelun kuluessa.

Työn saanti maahan tullessa onnistuu aniharvoin, sillä pieni kulttuurinne pitää tiukasti kiinni omista kielitaitovaatimuksistaan. Vaikka puhutte kansainvälistymisestä, ei täydellinen englannin kielen taitomme nopeuta työn saantia. Istumme suomen kielen kurssilla vuositolkulla ja mietimme, kuinka pärjäämme sen ajan.

Moni suomalainen uskoo, ettemme jaa samaa uskontoa ja kulttuuria. Ajattelette näin siksi, että tulen Kaakkois-Aasiasta, joka on eurooppalaisittain maailman äärilaidalla. Olen kuitenkin katolinen ja te olette luterilaisia. Uskonnollisesti meillä on sama eurooppalainen lähtökohta. Olen teidän oman lähetystyönne, teidän ristiretkenne lapsi.

Myös kulttuurini olen saanut lahjana lännestä. Minun maassani oli ensin espanjalainen, sen jälkeen amerikkalainen kausi. Olen sen ikäinen, etten ole koskaan kasvanut täysin aasialaisessa kulttuurissa. Koulujärjestelmämme on englanninkielinen.

Kirjoitamme kansallisia kieliämme eurooppalaisin kirjaimin. Kielten ääntämys on samankaltainen kuin suomen kielessä. Opin suomen kieltä huomattavasti nopeammin kuin englanninkieliset ystäväni. Rodullisesti minussa on espanjalaista verta.

Ne jotka puhuvat ulkomaalaisia vastaan, rakentavat tieten tahtoen outouden muuria. He ruokkivat valhetta, että olemme peruuttamattomasti erilaisia. Vieroksumalla minua he kieltävät omat eurooppalaiset juurensa. He karsastavat identiteettiä, jonka ovat itse luoneet.

Maailma on jo niin universaali, että rotu on kadottanut merkityksen ihmisten jaottelijana. Ratkaisevaa on kulttuurin ja etiikan samankaltaisuus. Omin kustannuksin Suomeen hakeutuu se, joka rakastaa maata ja haluaa opetella suomalaisen elämäntyylin.

Rotu on kadottanut merkityksen ihmisten jaottelijana