perjantai 26. elokuuta 2011

Kaleva: Maahanmuuttajien työttömyys puolittui

Kaleva: Maahanmuuttajien työttömyys puolittui 26.8.2011

Sisäministeriön tilastojen mukaan ulkomaalaisten työttömyys Suomessa on laskenut viimeisen 17 vuoden aikana 49,2 prosentista 26,5 prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen selittää muutosta maahanmuuttajien maassaoloajalla ja työperäisen maahanmuuton kasvulla.

"Kun tarkastellaan noin pitkää aikaväliä, maassaoloaika selittää paljon lukujen taustaa. Kymmenessä vuodessa lapset ja vanhemmat ovat ehtineet hankkia koulutusta Suomessa", Sorainen analysoi.

Soraisen mukaan maahanmuuttajat tulevat entistä useammin Suomeen työn perässä. Aiemmin maahan muutettiin lähinnä humanitaarisista syistä ja perheen perässä. Useat maahanmuuttajat eivät kelvanneet koulutuksensa ja osaamisensa puolesta työnantajille.

Vaikka työperäinen maahanmuutto on yleistynyt viimeiset vuodet, edelleen kaksi kolmasosaa maahanmuutosta johtuu perheen yhdistymisistä. Työn perässä Suomeen muuttaa 5–10 prosenttia maahanmuuttajista.

Myös työllistämispolitiikalla on ollut vaikutusta työttömyyden taittumiseen.

"Panostukset purevat samalla tavalla maahanmuuttajiin kuin kantaväestöönkin. Maahanmuuttajiin kohdistetaan 1,7-kertaisesti toimenpiteitä verrattuna kantaväestöön."

Eniten tuloksia saadaan perustyöllä eli koulutuksella ja valmennuksella.

Lue lisää perjantain Kalevasta!