perjantai 19. joulukuuta 2014

Aamulehti: Laki paperittomien terveydenhoidosta etenee – Paljon puutteita vielä, sanoo Pakolaisneuvonta

Aamulehti: Laki paperittomien terveydenhoidosta etenee – Paljon puutteita vielä, sanoo Pakolaisneuvonta 19.12.2014

Tilanne paperittomien terveyspalveluiden aseman parantamiseksi etenee. Parhaillaan hallituksen esitys on siirtynyt eduskunnan käsiteltäväksi.

Mikäli lakiehdotus hyväksytään, vuoden 2016 alusta kaikkien kuntien velvollisuutena on taata välttämättömät terveyspalvelut myös Suomessa ilman oleskelulupaa oleskeleville henkilöille. Välttämättömiin terveyspalveluihin kuuluvat muun muassa raskauden ja synnytyksen hoito ja joidenkin pitkäaikaissairauksien hoito.

Pakolaisneuvonta ry:n alaisen Paperittomat-hankkeen projektikoordinaattorin Meri Korniloffin mielestä on hyvä, että paperittomien oikeuksien edistäminen nähdään tarpeellisena, mutta näkee lakiesityksen yhä puutteellisena.

- Se ei ole meidän mielestä paras mahdollinen, sillä se ei koske kaikkia haavoittuvia ryhmiä. Heitä ovat esimerkiksi EU-kansalaiset, joilla ei ole laajaa vakuutusturvaa.

Korniloff pitää hallituksen nyt antamassa lakiesityksessä ikävänä piirteenä myös sitä, että siinä lähtökohtaisesti pyritään perimään asiakasmaksua kunnan terveydenhuollon palveluita käyttäneeltä henkilöltä.

Hallituksen esityksen mukaan maksukyvyttömyys ei kuitenkaan saa estää palvelujen saamista.

- Nykytilanne on täysin kestämätön ja ihmisoikeusvelvoitteiden vastainen. Tämä laki olisi yksi edistysaskel paperittomien oikeuksien turvaamisessa lain tasolla, mutta lainsäädäntöä pitäisi vielä kehittää sen jälkeenkin, Korniloff toteaa.

Paperittomat ovat EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta ilman oleskelulupaa Suomeen tulleita. Lisäksi on haavoittuvassa asemassa olevia EU-maiden kansalaisia, jolla ei ole vakuutusturvaa omassa maassaan.

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa ainoana Suomessa julkisia terveydenhuollonpalveluita paperittomille henkilöille. Muuten hoitoa on joutunut hakemaan vapaaehtoisten lääkäreiden ja sairaanhoitajien pyörittämien Global Clinic -klinikkojen kautta.