lauantai 20. joulukuuta 2014

Svenska Yle: Asylsökande barn kan få bära elektroniska fotbojor

Svenska Yle: Asylsökande barn kan få bära elektroniska fotbojor 20.12.2014

Riksdagen vill förbjuda tagande i förvar av minderåriga asylsökande barn och har gett i uppdrag åt Inrikesministeriet att ta fram andra alternativ.

Hittills har asylsökande barn mellan 15 och 17 år placerats i polishäktet medan de väntar på en utvisning ur landet.

En arbetsgrupp inom ministeriet har tagit fram fyra nya alternativ som kunde tillämpas istället för att ta barnen i förvar.

Inrikesministeriet vill att det ska bli lättare att anmäla sig till myndigheterna. I nuläget måste barnen anmäla sig vid en polismyndighet eller vid gränskontrollmyndigeten. I fortsättningen skulle de kunna anmäla sig vid en flyktingförläggning.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att man ska utöka samarbetet med de sociala myndigheterna och ersätta tagandet i förvar med andra barnskyddsåtgärder. Inrikesministeriet föreslår också att det asylsökande barnen bor på en förläggning under övervakning eller vid ett grupphem, så att de får en möjlighet att leva ett normalt vardagsliv.

"Vi vill skydda barnen"

Som sista åtgärd föreslår Inrikesministeriet att man förser barnen med en elektronisk fotboja som registrerar varje steg de tar. Det handlar om liknande fotbojor som Brottspåföljdsverket använder på fångar.

Fotbojorna skulle var små och lätta och även kunna användas då man simmar eller badar bastu, berättar Katri Niskanen, överinspektör vid Inrikesministeriet, som lett arbetsgruppens arbete.

- Vi vill främst skydda barnen så att de inte flyr eller begår brott, säger Niskanen.

De elektroniska fotbojorna skulle inte placeras på barn under 15 år. Vid Inrikesministeriet påpekar man att det är en sista utväg att ta asylsökande barn i förvar. I nuläget handlar det om fyra till fem fall om året.

Tanken är att fotbojorna skulle ersätta det nuvarande tillvägagångssättet att placera barnen i häktet tre dagar innan de utvisas. Även justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) anser att den elektroniska övervakningen är ett bättre alternativ än att sätta barnen i förvar.

- Med den elektroniska övervakningen kan man gå ut på stan och idrotta, säger Henriksson.

Men vid människorättsorganisationen Amnesty International tar man starkt avstånd till andvändningen av elektroniska fotbojor. De anser att barn bör inte bör vara mentala fångar.

- Barn ska få vara barn och behandlas som barn på alla nivåer, anser Susanna Mehtonen, som är juridisk expert vid Amnesty International.