tiistai 9. joulukuuta 2014

Yle: Nuoret maahanmuuttajanaiset kokevat olonsa Helsingissä muita turvattomammiksi

Yle: Nuoret maahanmuuttajanaiset kokevat olonsa Helsingissä muita turvattomammiksi 9.12.2014
Martti Tuominen, Tuula Joronen & Eija Laihinen. ”…sanoi että näytän aivan ******** ja alkoi solvaamaan”. Maahanmuuttajataustaisten nuorten turvattomuuskokemukset Helsingissä (pdf)

Maahanmuuttajataustaiset nuoret naiset kokevat turvattomuutta kaikissa tilanteissa yleisemmin kuin miehet ja kantaväestön nuoret naiset.

Nuorista helsinkiläisistä maahanmuuttajataustaiset naiset kokevat olonsa kaupungissa kaikkein turvattomimmaksi. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan naispuoliset toisen polven maahanmuuttajat kokevat turvattomuutta yleisimmin kuin miehet, ja myös enemmän kuin kantaväestön nuoret naiset.

Turvattomuuden tunnetta lisää kaikkialla kaupungissa entisestään se, jos nainen erottuu etnisen taustan perusteella näkyvästi kantaväestöstä. Erityisen turvattomiksi paikoiksi naiset kokevat puistot, kävelytiet ja metsät.

Maahanmuuttajataustaisilla miehillä tilanne on tutkimuksen mukaan toinen, sillä he kokevat turvattomuutta pääkaupungissa saman verran kuin kantaväestön miehet. Turvattomuuden tunnetta ei lisää kuuluminen niin sanottuun näkyvään vähemmistöön.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret muita useammin omaisuusrikoksen uhreja

Joka neljäs tutkimukseen vastanneesta oli sitä mieltä, että poliisi puuttuu samalla tavoin kaikkien nuorten tekemisiin taustasta riippumatta. Vajaa viidennes koki, että esimerkiksi somalien ja romanien tekemisiin puututaan herkemmin.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät joudu kantaväestön nuoria merkittävästi useammin rikosten uhriksi. Omaisuusrikosten uhriksi joutuminen on kuitenkin heillä hieman kantaväestöä yleisempää.

Tietokeskuksen tutkimuksen kohteena olivat helsinkiläiset 15-29-vuotiaat toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset nuoret. Heitä verrattiin samanikäiseen suomen- ja ruotsinkieliseen väestöön. Maahanmuuttajien toisella sukupolvella tutkimuksessa tarkoitetaan sekä Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria että alle kouluikäisenä Suomeen muuttaneita.