keskiviikko 17. joulukuuta 2014

Svenska Yle: Räsänen: Högre flyktingkvot stupade på pengar

Svenska Yle: Räsänen: Högre flyktingkvot stupade på pengar 17.12.2014

Finland tar emot 750 kvotflyktingar nästa år. Omkring hälften, 350, kommer från Syrien.

I år höjdes den syriska kvoten till 550. Kvotflyktingarna uppgår i år till 1050 totalt. Men nästa år skär man alltså igen ner kvoten. Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) säger att det handlar om pengar.

- Jag har nog föreslagit en höjd flyktingkvot för regeringen med omkring 100 - 300 fler flyktingar men det hela stupade på pengar, säger Räsänen. Det var inte möjligt att höja kvoten.

Det skulle kosta Finland 10 miljoner euro att ta emot 300 extra kvotflyktingar.
Räsänen är ändå nöjd över att Finland trots den ekonomiska krisen klarar av att ta emot 750 kvotflyktingar nästa år.

Syrienkrisen aktiverade nya kommuner

Pia Lindfors vid Finlands flyktinghjälp tycker att det är synd att Finland beslutat att ta emot färre i år.

- Vi har lyckats få med helt nya kommuner, som varit villiga att ta emot enkom syriska flyktingar . Där har ju läget blivit bara värre och därför är det synd att Finland inte lyckas bevara en högre kvot, säger Lindfors.

- Vi ska inte glömma det humanitära stödet till flyktingarna i Syrien i grannländerna. Kvotplatserna är ändå viktiga och sårbara, säger Lindfors.

Hon betonar att det finns flyktingar som inte får hjälp eller sjukvård på plats i lägren.

- Därför är också kvotflyktingarna jätteviktiga, framhåller Lindfors.

Finland sänker sin flyktingkvot nästa år trots att flyktingarnas antal, omkring 51 miljoner, är den högsta siffran sedan andra världskriget.

SFP: "Ohemult påsående av Räsänen"

Det är ohemult av inrikesminister Päivi Räsänen att säga att det inte funnits vilja i regeringen att bevara en högre finländsk kvot för kvotflyktingar. Så kommenterar SFP:s gruppordförande Mikaela Nylander Räsänens uttalande om bristfälligt stöd i regeringen för att bibehålla en högre flyktingkvot.

Om hon och inrikesministeriet har misslyckats i sina förhandlingar med finansministeriet ska det inte gå ut över andra regeringspartier, säger Nylander till Yle Nyheter.

- Svenska riksdagsgruppen har hela tiden drivit en högre flyktingkvot, säger Nylander. Vi tycker definitivt att det är på plats att visa internationell solidaritet också under svåra ekonomiska tider i hemlandet.

Nylander betonar att SFP:s entydiga svar på minister Räsänens förfrågan om viljan i de olika regeringspartierna att hålla fast vid en högre flyktingkvot har varit ja. Partiet svarade på en fråga gällande flyktingkvoten senast i oktober. Då meddelade SFP att partiet är färdigt att bevilja resurser för ändamålet.

- Efter det har vi inte hört någonting, säger Nylander. På måndagen ordnades ett möte där man fattade beslut om att inte höja flyktingkvoten för nästa år.

- Att hon skulle ha blivit lämnad ensam i den här frågan stämmer definitivt inte. Vi vet inte vad som hänt i förhandlingarna med finansministeriet men i de samtal vi har deltagit i har vi givit vårt stöd för en högre flyktingkvot.

"Processen drivits halvhjärtat"

Nylander säger att SFP:s intryck av hela processen, som började i somras, är att den här frågan har drivits ganska halvhjärtat från inrikesministeriet. SFP har inte involverats i så många förhandlingar kring temat.

- Att säga att det inte funnit något som helst politiskt stöd så det är inte rättvist gentemot ett parti som konsekvent har uttryckt sitt stöd för en högre flyktingkvot.

Kvotflyktingar kommer ofta från bortglömda konflikthärdar och Tyskland och Sverige bär en tung börda gällande just kvotflyktingar.

Hur borde Finland rikta sina pengar - på ort och ställe i flyktinglägren eller genom högre flyktingkvoter här hemma?

- SFP har entydigt tyckt att vi behöver både och, fortsätter Nylander. Vi borde hjälpa andra länder att bygga upp fungerande demokratier och samhällen samt satsa på barns och kvinnors rättigheter.

Där det här arbetet inte lyckas måste Finland enligt Nylander visa internationell solidaritet genom att ta emot flyktingar till Finland. De glömda konflikterna är besvärliga, de finns i rubrikerna en viss tid och sedan försvinner de. Det mänskliga lidandet försvinner ingenstans i de här länderna.

- Därför måste vi också ta emot kvotflyktingar trots att vi ska hjälpa också på andra sätt på internationellt plan.