torstai 18. joulukuuta 2014

Verkkouutiset: Laittomasti Suomessa oleskeleville on järjestettävä terveyspalvelut

Verkkouutiset: Laittomasti Suomessa oleskeleville on järjestettävä terveyspalvelut 18.12.2014

Hallitus esittää, että kuntien on järjestettävä välttämättömät terveyspalvelut laittomasti Suomessa oleskeleville henkilöille.

Valtio korvaisi kunnille palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, jos kustannuksia ei olisi saatu perittyä henkilöltä itseltään.

Tarkoituksena on turvata riittävät terveyspalvelut nykyistä paremmin myös niille kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole tai joille ei voida myöntää pitkäaikaista oleskelulupaa. Oikeus terveyspalveluihin olisi lähes saman laajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla turvapaikanhakijoilla.

Suomessa luvatta oleskeleville ihmisille pitäisi siis taata kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämättömät lyhytkestoiset terveyspalvelut, kuten raskauden ja synnytyksen hoito sekä eräät pitkäaikaissairauksien hoidot.

Alaikäiset saisivat kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut samoin perustein kuin alaikäiset, joilla on Suomessa kotikunta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa.