tiistai 30. joulukuuta 2014

HS: Harva antaisi viisumivapauden venäläisille

Helsingin Sanomat: Harva antaisi viisumivapauden venäläisille 30.12.2014

Suomalaisten kannat venäläisten tuloon Suomeen ovat ristiriitaisia. Joka toisen mielestä Suomi tarvitsee lisää venäläisiä, mutta joka neljäs ei olisi valmis helpottamaan heidän tuloaan millään tavalla.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta kyselystä, joka koottiin itsenäisyyspäiväviikolla.

Helsingin Sanomien teettämässä mielipidekyselyssä tiedusteltiin vastaajien kantaa venäläisiin kertomalla ensin, että venäläisten tulo Suomeen on vähentynyt talouspakotteiden ja ruplan heikkenemisen vuoksi.

Sitten kysyttiin vastaajien kantaa seuraavaan väitteeseen: "Suomi tarvitsee lisää venäläisiä matkailijoita, asukkaita ja kesäasukkaita."

Käsitykset jakaantuivat vahvasti puolesta ja vastaan. Vastaajista 49 prosenttia oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.

Täysin tai jokseenkin eri mieltä oli yhteensä 40 prosenttia, ja 11 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään.

Vasemmistolaisiksi itsensä luokittelevista 65 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Suomi tarvitsee lisää venäläisiä.

Myös ylempään keskiluokkaan itsensä sijoittavien enemmistö, 55 prosenttia, oli tätä mieltä.

Puoluetaustaltaan myönteisimmin venäläisten määrän lisääntymiseen suhtautuivat vihreitä kannattavat vastaajat.

Heistä 61 prosenttia oli samaa mieltä venäläisten määrän lisäämisen tarpeellisuudesta.

Kokoomuksen kannattajilla vastaava luku oli 56 prosenttia.

Toisessa kysymyksessä kysyttiin, millä keinoilla vastaaja olisi valmis helpottamaan venäläisten tuloa Suomeen.

Vain kolme prosenttia on sitä mieltä, että tonttikauppoja pitäisi helpottaa neuvontaa tai joustavuutta lisäämällä.

Viisumivapautta kannatti harvempi kuin joka kymmenes.

Viisumivapautta koskevassa kysymyksessä kannatuserot erosivat voimakkaasti sen mukaan, missä vastaaja asui.

Taajaan asutuissa kunnissa viisumivapautta kannatti 17 prosenttia vastaajista, maaseutumaisissa kunnissa vain kolme prosenttia.

Kun maan jakaa Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Suomeen, viisumivapauden kannatusluvuissa ei ole juuri eroa.

Kauppojen aukiolojen vapauttaminen venäläisten matkailusesongin aikaan sai eniten kannatusta.

Ajatus miellytti etenkin 30–50-vuotiaita, pääkaupunkiseudulla asuvia, ylempään keskiluokkaan kuuluvia, akateemisesti koulutettuja, ylempiä toimihenkilöitä sekä yrittäjiä.

Yksi selitys näiden ryhmien myönteisyydelle voi kummuta siitäkin, että monissa näissä ryhmissä ajatus kauppojen aukiolojen vapauttamisesta saa yleisimminkin kannatusta.