torstai 18. joulukuuta 2014

TEM: Ministeri Ihalainen: Työsyrjinnälle nollatoleranssi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Ministeri Ihalainen: Työsyrjinnälle nollatoleranssi 18.12.2014

Terveydentila on yleisin syrjintäperuste työelämässä. Muita yleisiä syitä työsyrjintään tai eriarvoiseen kohteluun ovat etninen tai kansallinen alkuperä, sukupuoli ja ikä.

- Jokainen syrjintätapaus on liikaa. Yhteisenä tavoitteena on oltava syrjinnän nollatoleranssi, työministeri Lauri Ihalainen linjaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa Työsyrjinnän seuranta Suomessa -tutkimuksessa tarkastellaan työsyrjintään liittyviä tietoja useista eri lähteistä, kuten viranomaisaineistoista, kyselytutkimuksista sekä rekisteriaineistoista

Kyselytutkimusten perusteella syrjintää tai eriarvoista kohtelua havaitaan tai koetaan lainsäädännössä kielletyistä perusteista yleisimmin terveydentilan takia. Myös ikä ja sukupuoli ovat yleisiä syrjintäperusteita. Noin kymmenen prosenttia palkansaajista oli havainnut omalla työpaikallaan terveydentilaan tai nuoreen tai vanhaan ikään perustuvaa syrjintää.

Ikääntyvien ja naisten kokema syrjintä työpaikalla on pitkällä aikavälillä vähentynyt. Kuitenkin työnsaannissa yli 55 vuoden ikä nähdään yleisesti esteenä.

- Pidän rohkaisevana sitä, että pitkällä aikavälillä naisten kokema syrjintä on vähentynyt, ministeri Ihalainen sanoo.

Naisiin kohdistuvaa syrjintää on havainnut omalla työpaikallaan noin seitsemän prosenttia palkansaajista, miehiin kohdistuvaa ainoastaan kaksi prosenttia. Työsuojeluviranomaisen aineistoissa syrjintäyhteydenotoista tai -epäilyistä runsas kymmenesosa liittyi sukupuoleen tai perhevapaisiin. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu saa vuosittain useita kymmeniä työelämän syrjintään liittyviä yhteydenottoja.

Terveydentila on yleisin syrjintäperuste viranomaisaineistoissa, kuten työsuojeluviranomaisen vastaanottamissa yhteydenotoissa ja poliisin työsyrjintäepäilyissä. Viranomaisaineistojen toiseksi yleisin syrjintäperuste on kansalaisuus tai kansallinen tai etninen alkuperä. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleista työsyrjintärikoksista kolmasosa liittyy kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään.

- Uskon että uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain muutokset auttavat syrjinnän ehkäisyssä, ministeri Ihalainen sanoo.

Työsyrjinnän seuranta Suomessa -tutkimuksen tarkoituksena on helpottaa kokonaiskuvan muodostamista syrjinnästä työelämässä. Tutkimuksen rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö. Tutkimus toteutettiin Tilastokeskuksessa.

Työsyrjinnän seuranta Suomessa -tutkimus löytyy osoitteesta www.tem.fi/julkaisut.