tiistai 2. joulukuuta 2014

HS: Alle puolet ulkomaisista opiskelijoista työllistyy Suomeen – parhaiten töitä löytävät afrikkalaiset

HS: Alle puolet ulkomaisista opiskelijoista työllistyy Suomeen – parhaiten töitä löytävät afrikkalaiset 2.12.2014

Alle puolet Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneista ulkomaisista opiskelijoista työllistyy tänne, kertovat Cimon keräämät tilastot.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus on tarkastellut heidän työllistymistään Tilastokeskuksen aineiston pohjalta muutaman vuoden, joiden aikana töitä saaneiden osuus on laskenut jonkin verran.

Vuonna 2009 valmistuneista vielä 51 prosenttia oli työssä Suomessa vuosi valmistumisensa jälkeen. Vuonna 2012 osuus oli pudonnut 45,5 prosenttiin.

"Lasku saattaa johtua yleisen työllisyystilanteen heikentymisestä tai siitä, että ulkomaalaisia opiskelijoita on entistä enemmän", pohtii vastaava asiantuntija Irma Garam Cimosta.

Viitisen prosenttia jatkoi opintojaan ja viidennes oli Suomessa muuten eli hoiti esimerkiksi kotia tai oli työttömänä. Vajaasta kolmasosasta ei löytynyt tietoja Suomesta, ja heidän oletetaan muuttaneen ulkomaille.

Cimon raportissa huomautetaan, että vuosi on varsin lyhyt tarkasteluväli. Pidemmän päälle Suomeen jäävien joukko saattaa pienentyä, kuten Tanskassa on käynyt. Tosin työtä saaneiden osuus maahan jääneistä samalla on siellä kasvanut.

Suomen aineisto ei kerro, ovatko valmistuneet koulutustaan vastaavissa töissä.

Vuosittain lähes 3 000 ulkomaalaista suorittaa korkeakoulututkinnon Suomessa.

Eniten tutkintoja tehdään kaupan ja tekniikan aloilla, joilla on myös eniten englanninkielisiä ohjelmia.

Kaikkiaan ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita on Suomessa noin 20 000.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät hieman paremmin kuin yliopistotutkinnon suorittaneet. Selityksenä voi olla se, että he viipyvät täällä pitempään eli nelisen vuotta, ja koulutukseen sisältyy myös työharjoittelu. Englanninkieliset maisteriohjelmat yliopistoissa kestävät vain kaksi vuotta.

Parhaiten työllistävänä alana erottuu sosiaali- ja terveysala, jolla on muutenkin työvoimatarvetta.

Afrikkalaiset taas opiskelevat keskimääräistä enemmän sosiaali- ja terveysalaa, mikä voi selittää heidän hyvää työllistymistään verrattuna muihin kansalaisuuksiin.

Afrikasta tulleista töitä oli saanut 64 prosenttia. Vastaava osuus Euroopan ja Aasian maista saapuneilla oli noin 40 prosenttia.

"Tavallisten" maahanmuuttajien työllistymistilastoissa joistakin Afrikan maista tulleet ovat sijoittuneet heikommin.

Maahanmuuttajat ovatkin varsin kirjava joukko, kun taas suomalaisista korkeakouluista valmistuneet ulkomaalaiset ovat yhtenäisempi porukka.