torstai 18. joulukuuta 2014

Yle: Ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden asema paranee

Yle: Ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden asema paranee 18.12.2014

Marjateollisuusyritykset sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, joka parantaa viisumivelvollisista maista tulevien metsämarjanpoimijoiden oikeuksia. Sopimuksella kohtuullistetaan poimijoilta perittäviä kuluja ja parannetaan majoitus- ja peseytymistilojen laatua. Suurin osa ulkomaalaisista metsämarjanpoimijoista on thaimaalaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö ovat torstaina allekirjoittaneet metsämarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen useiden marjateollisuuden yritysten kanssa. Sopimuksella halutaan parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, jotka koskevat luonnontuotteita poimimaan tai niihin liittyviin tehtäviin tulevia viisumivelvollisten maiden kansalaisia.

Tavoitteena on parantaa ulkomaisten poimijoiden oikeuksia ja mahdollisuuksia tienata poimimisella. Lisäksi sopimuksella tasapuolistetaan marjayritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Suurin osa ulkomaalaisista metsämarjanpoimijoista on thaimaalaisia. Ministeriöiden mukaan alan toimintatavat eivät ole aina vastanneet aiesopimuksessa määriteltyä minimitasoa.

Aiesopimukseen sisältyy 26 yhteisesti sovittua toimintatapoja koskevaa kirjausta.

Marjanpoimijoita kutsuvat vastuuyritykset sitoutuvat muun muassa parantamaan poimijoiden perehdytystä ja opastusta. Lisäksi poimijoilta veloitettavia rekrytointi- ja muita kuluja kohtuullistetaan ja kuluveloituksia seurataan aiempaa tarkemmin.

Myös poimijoiden majoitus- ja peseytymistilojen sekä ruokahuollon laatukriteereitä tiukennetaan.

Marjanpoimijoista ei tule työntekijöitä

Aiesopimuksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa siihen, miten poimijoiden työoikeudellista asemaa arvioidaan.

Nyt allekirjoitettu sopimus on jatkoa aiemmille ministeriöiden ja marja-alan omille kehittämistoimille.

Aiesopimuksen allekirjoittaneet 13 marja-alan yritystä edustavat laajasti alan elinkeinoa.

Sopimus astuu voimaan heti, joten se vaikuttaa jo tulevalla poimintakaudella, ja sen sisältö otetaan huomioon Suomen ulkomaan edustuston viisumiharkinnassa.

Marjayritykset joutuvat jo nyt antamaan ennakkoselvityksen toimintatavoistaan ennen ja jälkeen poimintakauden. Hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan ennakkoselvitys on edellytys viisumin saannille.

– Marjayritykset, jotka eivät sitoudu ennakkoselvitykseen, eivät saa viisumeja. Tässä aiesopimuksessa käsitellään samoja asioita, ja jos jälkitarkastuksessa ilmenee, ettei niitä ole noudatettu, se vaikuttaa seuraavalla kaudella viisumien saantiin. Niitä joko ei tule ollenkaan tai määrää vähennetään.